מהו הדף היומי

דף היומי הוא יוזמה שהגה הרב מאיר שפירא מלובלין. יוזמה זו מבוססת על מספר הדפים שבכל מסכתות התלמוד הבבלי בדפוס וילנא – 2,711 – ומצמידה לימוד דף לכל יום במחזוריות של כ-7 שנים וחצי.

סיכומי הדף היומי להלן

הסיכומים מבוססים על הדף היומי של אותו היום ונכתבו לצורך הארגון של הפרטים עבורי ובשפתי. מאחר ומדי פעם אני חולק אותם עם עמיתים נוספים ללימוד הדף, העליתי אותם לכאן וניתן (ואף רצוי) להינות מהם גם ..

Recent 5 Posts

מסכת יבמות

 • | 2 min read
  #Yevamot

  Yevamot 122

  סיכום הדף לשימוש עצמי :-)

  read article
 • | 2 min read
  #Yevamot

  Yevamot 121

  סיכום הדף לשימוש עצמי :-)

  read article
 • | 3 min read
  #Yevamot

  Yevamot 120

  05/07/2022 Yesterday's Daf: Yevamot 119 Daf Yomi Yevamot 120 # Steinsaltz PDF Sefaria Steinsaltz Commentary My Jewish Learning Commentary Daf Yomi Digest Hadran Commentary Notes # מה הסיבה שר אלעזר...

  read article
 • | 2 min read
  #Yevamot

  Yevamot 119

  04/07/2022 Yesterday's Daf: Yevamot 118 Daf Yomi Yevamot 119 # Steinsaltz PDF Sefaria Steinsaltz Commentary My Jewish Learning Commentary Daf Yomi Digest Hadran Commentary Notes # פרק ששה עשר - האשה...

  read article

ליתר הדפים במסכת יבמות לחץ כאן

מסכת חגיגה

 • | 1 min read
  #Hagigah

  Hagigah 27

  הדף הקודם כל הכלים שבמקדש חייבים טבילה # חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת. מזבח הנחושת - שכתוב מזבח אדמה תעשה לי. מזבח הזהב - שכתוב המנורה והמזבחות - הוקשו זה לזה. דעת חכמים במזבח הזהב והנחושת # שני...

  read article
 • | 2 min read
  #Hagigah

  Hagigah 26

  דף מעניין מאד

  read article
 • | 2 min read
  #Hagigah

  Hagigah 25

  הדף הקודם סיכום דף Hagigah 25 # משנה # שלשה דרגות בטהרת התרומה והקודש ביהודה: היו נאמנים על טהרת יין ושמן שמסקו בזמן הגתות והבדים, כל השנה כולה רק אם הקדישו למנחות ולזבחים. היו נאמנים רק בזמן הגתות...

  read article
 • | 2 min read
  #Hagigah

  Hagigah 24

  הדף הקודם סיכום הדף - Hagigah 24 # הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש # לפי ר חנין, משום שנאמר "כף אחת עשרה זהב" כל מה שבכף -אחת. לפי ר חייא בר אבא, מעדותו של ר עקיבא לגבי טבול יום שנגע במקצת...

  read article

ליתר הדפים במסכת חגיגה לחץ כאן

מסכת מועד קטן

ליתר הדפים במסכת מועד קטן לחץ כאן

מסכת מגילה

ליתר הדפים במסכת מגילה לחץ כאן

מסכת תענית

ליתר הדפים במסכת תענית לחץ כאן